Marketing Actieplan

Een gedetailleerd marketing actieplan wordt opgesteld en maandelijks aangepast in functie van nieuwe inzichten en prioriteiten

LID WORDEN