Marketing Actieplan

Een gedetailleerd marketing actieplan wordt opgesteld en maandelijks aangepast in functie van nieuwe inzichten en prioriteiten

LID WORDEN

Marketing Actieplan

Een innovatieve marketing strategie is cruciaal om te groeien: om de strategie invulling te geven werken onze marketers ook een beweeglijk marketing actieplan uit.  De acties worden  maandelijks gemonitored en bijgestuurd, rekening houdend met het behaalde effect, waarbij business resultaten en de digitale positie ten opzichte van de concurrentie centraal staan.