Privacy Policy

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Duval Union Innovative Marketing (Youmen) (hierna genoemd “Duval Union Innovative Marketing (Youmen)”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.duvalunioninnovativemarketing.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) en haar klanten, prospecten en business partners.

DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) verzamelt, alsook over de wijze waarop DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website en het aanmaken van een account impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN).

Soorten persoonsgegevens

DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Bedrijfsnaam
 • Administratieve bedrijfsgegevens
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website van Duval Union Innovative Marketing (Youmen) (hierna genoemd het “website”) (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Duval Union Innovative Marketing (Youmen)

DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN), bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgege