Influencer Marketing: de jacht is geopend

Het is praktisch onmogelijk de dag van vandaag om een innovatief marketingplan op te stellen zonder daarbij stil te staan bij Influencer Marketing. Het doel van elk agentschap is om influencers te bereiken aangezien zij een grotere rol spelen in het besluitvormingsproces.

De uitdaging die hierbij komt kijken is het vinden van de juiste manier om het te doen. Hoe zoek en identificeer je een echte influencer? Hoe bereik je hem en hoe onderscheid je je van andere influencer-jagers?

Al neigen veel merken dezelfde ruwe aanpak te nemen op vlak van Influencer Marketing zoals ze doen bij mainstream media, zijn de resultaten niet overtuigend.

Veel influencers ontvangen e-mails die slecht gericht zijn, weinig nieuws bevatten en irrelevant zijn voor wat deze influencers zouden beheersen en representeren. Het andere probleem is dat deze e-mails gewoonlijk arriveren in een onpersoonlijk persbericht met “voor onmiddellijke bekendmaking” toegevoegd bovenaan. Een recente opmerking was geadresseerd aan “Beste <voornaam> <familienaam>” omdat hun e-mail verzendlijst niet werkte.

Het is een vaakvoorkomend probleem dat influencer marketing beschouwd wordt als het gewoonlijke marketing, alleen scherper gericht. Als uw boodschap mediocre is vanaf het begin, dan gaat het gewoonweg niet verspreid worden, het maakt n